Προ-εκτυπωτικές εργασίες

Το ατελιέ μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις προ-εκτυπωτικές (ή προ της δημοσίευσης) υπηρεσίες, όπως διορθώσεις, σελιδοποίηση χάρτινου ή ψηφιακού βιβλίου, δημιουργία εξωφύλλου, και γενικά εργασίες που είναι απαραίτητες πριν από κάθε έκδοση βιβλίου και οι οποίες θα κάνουν το έργο λειτουργικό, ευανάγνωστο, αισθητικά άρτιο και κυρίως ελκυστικό για τον αναγνώστη.

Η έμπειρη ομάδα των συνεργατών μας, αλλά και οι προηγούμενες εργασίες μας, εγγυώνται ότι το βιβλίο σας θα πληροί όλες τις τεχνικές και αισθητικές προϋποθέσεις, ώστε να ανταγωνιστεί εφάμιλλα τα πιο ποιοτικά βιβλία της αγοράς, προφυλάσσοντάς σας από αστοχίες ή προχειρότητες, που θα μπορούσαν να βλάψουν την εμπορική πορεία του βιβλίου.

 

  • Διόρθωση κειμένου: Είναι η διαδικασία κατά την οποία το προς δημοσίευση έργο υφίσταται φιλολογική επεξεργασία και διορθώνονται ορθογραφικά, τυπογραφικά και συντακτικά λάθη, καθώς και διάφορες άλλες τυπογραφικές ατέλειες που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την ομαλή ανάγνωση και να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του βιβλίου. Η διόρθωση περιλαμβάνει τρία στάδια. Στα δύο πρώτα (πρώτη και δεύτερη διόρθωση του ψηφιακού αρχείου) ο διορθωτής επεμβαίνει διορθώνοντας όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Μετά τη διαδικασία της επιμέλειας (αν τη ζητήσει ο συγγραφέας) και της σελιδοποίησης, το κείμενο τυπώνεται δοκιμαστικά και ακολουθεί η τρίτη διόρθωση, κατά την οποία διορθώνονται ακόμα και ενδεχόμενα λάθη σελιδοποίησης. Την τελευταία αυτή διόρθωση ελέγχει και ο συγγραφέας.
  • Σελιδοποίηση: Πρόκειται για εργασία που αφορά στην παρουσίαση του εσωτερικού τμήματος του βιβλίου, η οποία το καθιστά ευανάγνωστο, λειτουργικό, εύχρηστο και ελκυστικό για τον αναγνώστη. Συχνά, στην περίπτωση των αυτο-εκδόσεων (ειδικά όταν οι συγγραφείς σελιδοποιούν οι ίδιοι τα βιβλία τους), παρατηρούνται σοβαρά λάθη σελιδοποίησης. Ασφαλώς, οι συγγραφείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Word δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές ανάγκες, όπως επίσης, η ερασιτεχνική σελιδοποίηση μπορεί να αποδειχθεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα, αλλά και ατελέσφορη διαδικασία. Το διακύβευμα, τελικά, είναι, αν τα λάθη και οι ερασιτεχνισμοί θα ακολουθούν το βιβλίο τους για πάντα (στις κριτικές που αναρτούν οι αναγνώστες στα διάφορα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία) ή θα αποφύγουν τους σκοπέλους, αναθέτοντας την εργασία αυτή σε ειδικούς. Με τη σελιδοποίηση εξαλείφονται οι αιτίες που δυσχεραίνουν την ανάγνωση ενός κειμένου. Μερικά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Σελιδοποίηση είναι: Επιλογή κατάλληλου τύπου και μεγέθους γραμματοσειράς. Επιλογή κατάλληλων περιθωρίων σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του Amazon. Σωστή σελιδαρίθμηση. Σωστή απόσταση των λέξεων, σε συνάρτηση με την κατάλληλη γραμματοσειρά για ξεκούραστη ανάγνωση. Σωστό διάστιχο δηλ. λειτουργικός καθορισμός των αποστάσεων που χωρίζουν τις σειρές μεταξύ τους. Καθορισμός συλλαβισμού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλα χάσματα ανάμεσα στις λέξεις μιας σελίδας. Παραγραφοποίηση (τακτοποίηση εσοχών και παραγράφων). Εξαφάνιση «Χηρών» και «Ορφανών» γραμμών. Εισαγωγή, επεξεργασία και μορφοποίηση εικόνων, φωτογραφιών και πινάκων. (Οι συγγραφείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρήση εικόνων και φωτογραφιών που δεν τους ανήκουν, ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, άρα η χρήση τους χωρίς άδεια μπορεί να τους οδηγήσει μελλοντικά σε εμπλοκή με τον νόμο. Το ατελιέ μας φροντίζει ώστε τα σχέδια, οι φωτογραφίες και οι εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν στο βιβλίο τους να είναι είτε ελεύθερες από πνευματικά δικαιώματα, είτε αγορασμένες από τράπεζες εικόνων). Δημιουργία ευρετηρίων και πινάκων περιεχομένων. Σωστή παρουσίαση βιβλιογραφίας με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
  • Δημιουργία εξωφύλλου: Ασφαλώς και το περιεχόμενο είναι αυτό που καθορίζει τελικά την επιτυχία ενός βιβλίου. Όμως, το εξώφυλλο προσφέρει την πρώτη εντύπωση και ίσως είναι η αφορμή για να το πάρει αρχικά ο αναγνώστης στα χέρια του. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σωστά επιμελημένο και αισθητικά άρτιο, χωρίς λάθη, και με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες, μάλιστα, διαφέρουν μεταξύ της έντυπης και της ψηφιακής έκδοσης. Τη δημιουργία εξωφύλλων αναθέτουμε σε γραφίστες εξειδικευμένους στα εξώφυλλα βιβλίων, οι οποίοι παραδίδουν τουλάχιστον τρεις προτάσεις, μεταξύ των οποίων και τη δική σας ιδέα. (Το ανάπτυγμα ενός εκτυπώσιμου εξωφύλλου πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία οπισθοφύλλου, ράχης, εμπρσθοφύλλου, σταυρούς κοπής, σημεία πίκμανσης, barcode και υψηλή ανάλυση εικόνων, με βάση τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτεί το εκάστοτε τυπογραφείο).Δείτε εδώ πρωτότυπα εξώφυλλα που υλοποιήσαμε κατόπιν ανάθεσης από τους συγγραφείς