Παραγγελία – Υπολογισμός Κόστους

Εκτυπωτικές υπηρεσίες (Ενδεικτικό κόστος)

Βιβλίο με ασπρόμαυρο εσωτερικό, σε 100 τεμ.:
100 σελίδες: 1,70 €/τεμ., 200 σελίδες: 2,40 €/τεμ., 300 σελίδες: 3.10 €/τεμ. (Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)
(Απαραίτητη προϋπόθεση για τις παραπάνω τιμές εκτύπωσης είναι να μας έχουν ανατεθεί οι υποχρεωτικές προ-εκτυπωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες δημοσίευσης-επιμέλειας παραγωγής, δηλ. τα πεδία 1, 2 και 3)

Προ-εκτυπωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημοσίευσης βιβλίου (Ενδεικτικό κόστος)

Συμπληρώστε αριθμό λέξεων του βιβλίου σας, και αφού πατήσετε «Υποβολή», επιλέξτε, από τα παρακάτω πεδία, όσες υπηρεσίες σας ενδιαφέρουν, ώστε να ενημερωθείτε αυτόματα, κατά προσέγγιση, για το κόστος τους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επικοινωνία με τους συνεργάτες μας (κυρίως αν το βιβλίο σας δεν περιέχει μόνο κείμενα, δηλ. αν είναι φωτογραφικό λεύκωμα, αν περιέχει εικονογράφηση, ευρετήρια, πίνακες κλπ.) για να λάβετε μια πιο αναλυτική προσφορά κόστους, πατάτε το κουμπί «Αποστολή Παραγγελίας». Επειδή κάθε βιβλίο αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, ενδέχεται τα τελικά κόστη να τροποποιηθούν, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της εκάστοτε παραγωγής και θα ενημερωθείτε σχετικά, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες παραγωγής.

Στις τιμές που εμφανίζονται στην παρακάτω αυτόματη φόρμα κοστολόγησης δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Τρόπος πληρωμής

Για παραγωγές με μεγάλο κόστος, προσφέρουμε δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις.