Δημιουργία εξωφύλλου βιβλίου

Εξατομικευμένες υπηρεσίες δημιουργίας εξωφύλλου, κόστος και σχετικοί όροι:

α) 3 προτάσεις εξωφύλλου, βασισμένες σε μία εικόνα από φωτοθήκη ή συνδυασμό 2 εικόνων: 300,00 ευρώ.

β) 3-6 προτάσεις εξωφύλλου με α) ηλεκτρονικό κολλάζ εικόνων και β) με μια έτοιμη εικόνα ή συνδυασμό 2 εικόνων. (Η κάθε περίπτωση α και β, θα αφορά το ήμισυ των προσχεδίων ή κατά βούληση): 420,00 ευρώ

γ) 3 προτάσεις με έτοιμη εικόνα από τον συγγραφέα: 250,00 ευρώ

Όταν ο συγγραφέας επιλέξει την πρόταση που θα του παραδοθεί, στη συνέχεια θα λάβει μία μόνο πρόταση ράχης και οπισθοφύλλου, βασισμένη στο εξώφυλλο που θα έχει επιλεγεί.

 

Όροι:

  1. Μετά την επιλογή προσχεδίου ο συγγραφέας έχει δικαίωμα για μία διόρθωση είτε αφορά το layout, είτε αφορά τα κείμενα.
  2. Σε περίπτωση που οι διορθώσεις είναι αρκετές, ή στέλνονται πολλές φορές και αποσπασματικά, η εργασία θα χρεώνεται επιπλέον, αναλόγως με τον χρόνο που θα απαιτείται.
  3. Αν για κάποιο λόγο, όταν ο συγγραφέας δει τις προτάσεις, ζητήσει αλλαγή όσο αφορά το δημιουργικό των προσχεδίων, εφόσον παρουσιάστηκαν, αυτά θα χρεώνονται ως προς το 80% του συνολικού κόστους. Εφόσον υπάρξει συνέχεια, με νέα προσχέδια, η εργασία θα χρεώνεται εξ αρχής.
  4. Αν για κάποιο λόγο τα τεχνικά στοιχεία είναι λάθος με υπαιτιότητα του συγγραφέα, η επιπλέον εργασία θα χρεώνεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με τον χρόνο που θα απαιτείται να υλοποιηθούν οι διορθώσεις.
  5. Σε περίπτωση που ο συγγραφέας ακυρώσει την ανάθεση, μετά την υποβολή των προσχεδίων, η εργασία θα χρεώνεται ως προς το 80% της αξίας της.
  6. Αν η εργασία καθυστερήσει να περατωθεί, με υπαιτιότητα του συγγραφέα, πέραν των 3 μηνών, θα χρεώνεται κατά 20% επιπλέον.
  7. Αν ο συγγραφέας ζητήσει εργασίες εικονογράφησης, ως θέμα για το εξώφυλλό του, τότε η χρέωση θα υπολογίζεται, κατά περίπτωση, επιπλέον των τιμών του τιμοκαταλόγου.
  8. Αν ο συγγραφέας ζητήσει να χρησιμοποιήσουμε το εικαστικό του εξωφύλλου του για δημιουργία αφίσας – σελιδοδείκτη κλπ., τότε θα θεωρείται νέα εργασία και θα χρεώνεται αναλόγως.