Ξενόγλωσσες Εκδόσεις * / ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Wildcat under glass

Author: Alki Zei

+ Buy on Amazon

41 and a half kisses from Mr Leroi

Author: Hara Nikola

+ Buy on Amazon


Achilles’ fiancée

Author: Alki Zei

+ Buy on Amazon

In search of my mind and soul: Birth traumas and beyond

Author: Paula M.S. Ingalls

+ Buy on Amazon


With a faber number two pencil

Author: Alki Zei

+ Buy on Amazon

The Wedding

Author: Pandora B. Wilde

+ Buy on Amazon* Είναι ευνόητο πως αδυνατούμε να παραθέσουμε εδώ όλες τις παραγωγές που μας έχουν ανατεθεί, επειδή πολλές από αυτές δεν τις έχουμε επιμεληθεί εξολοκλήρου (π.χ. η μετάφραση ήταν ήδη ολοκληρωμένη πριν μας ανατεθεί η έκδοση ή ο συγγραφέας είχε ήδη ετοιμάσει το εικαστικό θέμα του εξωφύλλου, ή δεν μας ανατέθηκε η επιμέλεια κειμένου), με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εγγυηθούμε για την άψογα επαγγελματική παρουσίασή τους. Εάν θέλετε να δείτε περισσότερα δείγματα παραγωγών είναι στη διάθεσή σας όταν μας τα ζητήσετε.

Δείτε εδώ πρωτότυπα εξώφυλλα που υλοποιήσαμε κατόπιν ανάθεσης από τους συγγραφείς